top of page

"Görsel Konuşmalar" fotoğraf diyaloğu üzerine kurulu bir oyundur. Katılımcılar kendi çektikleri fotoğraflarla oyuna dahil olurlar. Özellikle görsel iletişimde sahip olduğumuzdan fazlasını karşı tarafa sunarız. Bu “Görsel Konuşmalar” fotoğraf çalışmasının sürdürülebilir ve çoğaltılabilir olmasının sebeplerinden bir tanesidir.

Modernite koşulları “akılcılaşmış kurumlar içinde haraket eden uzmanlaşmış insan” yaratır. Bu, fanteziler, düşler, hayal gücü gibi insani güç ve yetilerin bastırılması anlamına gelir. Anlam arayışındaki bizler için yaratıcılığın bu şekilde terk edilmesi, amaç ve sorumluluk sahibi ve bağımsız varlıklar olarak “kendi kendimizi yaratmamız” ın önündeki en büyük engeldir. Modernite koşullarının kendimizi gerçekleştirmedeki olumsuz yönlerine rağmen, aslında gündelik yaşamlarımız, yaratıcılık gibi insani güçlerimizi ortaya çıkaracak potansiyele sahiptir. Sanat ise gündelik hayatımızda olumlu dönüşümü sağlayacak olan dinamikleri içinde barındırır.

 

Etrafımızda gözlemlediğimiz görüntüler,  fotoğraf yoluyla bağlamlarından koparılıp,  tekrar üretildiklerinde oluşan fotoğrafik görüntü, izleyicisini soru sormaya ve düşünce üretmeye teşvik eder. Bu bağlamda izleyici görüntü ile farklı bir iletişim boyutuna geçer. Fotoğrafın gerçeklikle inkarı mümkün olmayan bu bağı , onu, kavramsal sanatın sınırları içinde konumlandırmıştır.

 

Arzu Arbak’ın projesi Görsel Konuşmalar da fotoğrafın bu özelliğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bir oyun olarak  düzenlenmiş çalışmaya katılımcılar kendi çektikleri fotoğraflarla dahil olurlar.

 

“Görsel Kouşmalar” 2014 yılından bugüne kadar çeşitli gruplarla gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı itibariyle de fotoğraf diyaloğunun yanısıra katılımcılarla fotoğraflar üzerinden konuşmanın gerçekleştirildiği toplantılar da yapılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmaların bazıları da sergilenme imkanı bulmuştur.

2014 yılında İstanbul Muse Galeride “Ben Hep Biraz Fazla” başlığı altındaki karma sergide

 

2015 Artist – Uluslararası Sanat Fuarında

 

2016- Asfalt Galeri’de “Sessiz Diyaloglar” başlığı altındaki karma sergide

 

2017 Ark Kültür ‘de “Bize ait bir oda” isimli karma sergide . Üst başlığı “anne olmak/ olmamamak” olan “Görsel Konuşmalar” çalışmasının katılımcıları ile de bir toplantı yapılmıştır.

 

2018 Kozyatağı Kültür Merkezi’nde “Şiirin Seyri” sergisinde Arzu Arbak ve görsel sanatçı / şair Ayşecan Kurtay arasında gerçekleşen fotoğraf / şiir diyaloğu sergilenmiştir. Arzu Arbak sergi etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerle “Görsel Konuşmalar” çalışması da gerçekleştirmiştir.

 

2019 yılında Eda Emirdağ yütücülüğünde gerçekleşen “Galip Projesi”ne katılarak “Görsel Konuşmalar” çalışması gerçekleştirmiştir. Çalışmanın bir belgesi niteliğindeki video işi “Ayn-ı Galip” sergisinde izleyicisi ile buluşmuştur. Ayrıca yapılan çalışmadaki fotoğraflar Arzu Arbak tarafından el dikimi kitap haline getirilmiş ve Mimar Sinan Üniversitesi Istanbul PhotobookFestival’de sergilenmiştir. Kitap 2020 yılı Ekim ayında Dirimart’ta Borderless Artbook Festival kapsamında sergilenecektir.

 

“Görsel Konuşmalar” 2020 Şubat ayında Labirent Sanat’ta gerçekleşen “Kusurlu Bakış” proje sergisinin temelini oluşturmuştur. Arzu Arbak’ın da dahil olduğu bu projenin kavramsal çerçevesini, projede yer alan farklı disiplinlerdeki sanatçıların fotoğraf diyaloğu belirlemiştir. Sergi etkinliği olarak da sergi misafirleri ile “görsel konuşmalar” çalışması gerçekleştirilmiştir.

 

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız dönemde de içerisinde bulunduğumuz durumu sorgulayan “Görsel Konuşmalar” çalışmaları gerçekleştirilmiş ve toplantıları zoom üzerinden yapılmıştır.

 

Özellikle görsel iletişimde sahip olduğumuzdan fazlasını karşı tarafa sunarız. Bu “Görsel Konuşmalar” fotoğraf çalışmasınınsürdürülebilir ve çoğaltılabilir olmasının sebeplerinden bir tanesidir.

bottom of page