top of page

Birlikte öğrenmek için sanat....

Dünyaya dair bilgilerimizin çok hızlı bir şekilde yenilendiği ve eski bilgilerin önemini yitirdiği bir dönemden geçiyoruz. Küresel ölçekte yaşanan felaketler ve hassas dengeler üzerine kurulu düzen, insanı her geçen gün daha fazla yıpratmakta ve çaresizleştirmekte. Bu bağlamda ayakta kalabilmenin, gücümüzü toplayabilmenin yegane yolu değişime ayak uydurmak, çaresizlikten kurtulup yeniyi yararımıza dönüştürmek. Anlam arayışındaki insan için aslında en büyük engel yaratıcılığın terkedilmesi. Oysa, gündelik yaşamlarımız, yaratıcılık gibi insani güçlerimizi ortaya çıkaracak potansiyele sahiptir. Sanat ise olumlu dönüşümün dinamiklerini içinde barındırır.

Alternatif bir sanat yaklaşımı sunan Görsel Konuşmalar, sanatın iyileştirici, dönüştürücü ve öğretici yönüne odaklanır. Herkesin sanatçı olabileceği fikrinden hareket eder. Dönüşmek ve ayrıntıları görebilmek için araçların da değiştirilmesi gerekir. Sanatla düşünmek bizi dönüştürür.

Etrafımızda gözlemlediğimiz görüntüler, fotoğraf yoluyla bağlamlarından koparılıp, tekrar üretildiklerinde oluşan fotoğrafik görüntü, izleyicisini soru sormaya ve düşünce üretmeye teşvik eder. Görsel Konuşmalar Atölyeleri fotoğrafın bu özelliğini kullanır. Belli bir kurgu ile başlasalar da içerik ve uygulama, katılımcıların odaklarına ve ihtiyaca göre değişir. Süreç içerisinde katılımcılar, bilgi, fikir ve bakış açılarını birbirleri ile paylaşır ve böylece bir mesele dair ne kadar farklı yaklaşımın olabileceğini deneyimler. Bilgi alış verişleri imge üretimlerini destekler. Atölye süreci sonunda ortaya çıkan işlerin sergilenmesi ve bir kitap olarak yayınlanması, düşünmeye ve görmeye yeni boyutlar katar.

bottom of page